Co vyřídíte v Kmetiněvsi?

Na úřadě funguje služba CZECH POINT


Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Ceník úkonů při poskytování informací:
V souladu s ustanovením §17 zákona č. 106/1999 Sb. a po zhodnocení všech nákladů spojených s uvedenými činnostmi, stanovuji tyto ceny úkonů při poskytování informací v rámci Obecního úřadu Kmetiněves:

 1. Kopírování ( formát A4,A3 ) a tisk na laserové tiskárně ( formát A4-jednostranně )
 • A4 jednostranně 2 Kč
 • A4 oboustranně 3,5 Kč
 • A3 jednostranně 4 Kč
 • A3 oboustranně 7 Kč
 1. Předávání textových souborů na disketě disketa 5 ¼ “ včetně speciální obálky 25 Kč
 • CD včetně speciální obálky 35 Kč
 1. Náklady spojené s distribucí

a) cena avíza

poštou-na doručenku dle sazeb České pošty s.p.

 • E-mailem 2,- Kč
 • telefonicky-místní hovor 2,- Kč
 • meziměstský hovor 5,- Kč
 • hovor na mobil 10,- Kč

b) cena při zaslání informace doporučeně dle sazeb České pošty s.p.
c) zaslání E-mailem do objemu informace 100 stránek-250kB ( bez obrázků )
1) při předchozím zaslání avíza E-mailem 12,- Kč
2) při předchozím zaslání avíza poštou na doručenku 30,- Kč

 1. Mzdové náklady pracovníka, který informaci vyhledává a zpracovává pro distribuci

první ½ hod. zdarma každá další započatá ½ hod. 75 Kč.

 1. Proplacení požadované úhrady

Požadovaná úhrada za přípravu a distribuci informace je součtem všech dílčích položek a může být proplacena těmito způsoby:

 • do pokladny OÚ Kmetiněves
 • bankovním převodem - Bankovní spojení: č.ú. 10126-141/0100, var.symbol 70106
 • složenkou na účet 10126-141/0100, var.symbol 70106
ZPĚT NAHORU

Kontaktní informace

Obecní úřad Kmetiněves
Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín
Úřad: 315 766 044
Starosta: 602 311 548
E-mail:  oukmetineves@tiscali.cz
Účetní: 315 766 044
 

Kontakty

Základní statistické údaje

ZUJ: 532479
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 685 ha
Počet obyvatel: 281
Kanalizace: NE
Vodovod: ANO
Plyn: ANO

Více o obci

Firmy v naší obci

Farma Kmetiněves - č.p. 39
Gera, spol. s.r.o. - č.p. 37
Truhlářství Hampeis Jiří - č.p. 93
Hrnčíř Dalibor - č.p. 79
JK.EXPO, č.p. 32
ZŠ a MŠ Kmetiněves, č.p. 77
Procházka Jan, č.p. 6

Další firmy