Úřední deska

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně.

   
   

Závěrečné účty obce

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 Závěrečný účet obce za rok 2016 po schválení
 Marcela Prachová 16.05.2017 30.05.2018
 Návrh Závěrečného účetu obce za rok 2016
 Marcela Prachová 28.04.2017 30.05.2018
 Závěrečný účet obce za rok 2015
 Marcela Prachová 29.04.2016 14.05.2016
 Závěrečný účet obce Kmetiněves za rok 2014
 Marcela Prachová 02.04.2015 22.04.2015
 Závěrečný účet obce Kmetiněves za rok 2013
 prima-web 16.04.2014 02.05.2014

Záměry obce

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 Záměr obce o prodeji části pozemku 555/1
 Marcela Prachová 13.06.2017 28.06.2017
 Záměr obce o prodeji pozemku č. 676
 Marcela Prachová 16.05.2017 30.05.2017
 Záměr obce o prodeji pozemku ppč.809
 Marcela Prachová 05.01.2017 20.01.2017

Obecně závazné vyhlášky

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 OZV o školském obvodu ZŠ a MŠ Kmetiněves
 Marcela Prachová 13.06.2017 28.06.2017
 OZV domovní odpad pro rok 2016
 Marcela Prachová 17.12.2015 04.01.2016
 Vyhláška o zákazu podomního prodeje
 Marcela Prachová 19.11.2015 05.01.2016
 Obecně závazná vyhláška - odpady
 Marcela Prachová 09.04.2015 24.04.2015
 OZV Obce Kmetiněves veřejný pořádek a čistota v obci
 prima-web 07.06.2012 23.06.2012
 Zásady pro uzavírání smluv o věcném břemenu
 prima-web 03.03.2011 18.03.2011
 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 prima-web 16.12.2010 31.12.2011
 Místní program obnovy venkova Obce Kmetiněves
 prima-web 03.12.2008 18.12.2008
 Požární řád Obce Kmetiněves
 prima-web 30.10.2008 14.11.2008
 Pracovní řád obce Kmetiněves
 prima-web 23.03.2007 07.04.2007
 Požární poplachové směrnice
 prima-web 23.03.2007 07.04.2007

Ostatní dokumenty

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 MZ Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
 Marcela Prachová 09.11.2017 24.11.2017
 MZ Veřejná vyhláška- Návrh opatření obecné povahy
 Marcela Prachová 19.09.2017 04.10.2017
 Výběrové řízení Přemyslovské střední Čechy Slaný
 Marcela Prachová 02.05.2017 17.05.2017
 Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj _ pracoviště Slaný
 Marcela Prachová 02.05.2017 17.05.2017
 Veřejno právní smlouva
 Marcela Prachová 01.08.2016 16.08.2016
 Termíny odvozů odpadů v zimních měsících
 Marcela Prachová 23.09.2014 08.10.2014
 Výběrové řízení - Oprava návesního rybníka
 prima-web 15.05.2014 31.05.2014
 CzechPOINT - služba pro občany
 prima-web 13.01.2010 28.01.2010
 Jednací řád ZO
 Marcela Prachová 20.12.2006 04.01.2007

Rozpočet a rozpočtové opatření, rozpočtový výhled obce

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Kmetiněves - 2019 - 2021
 Marcela Prachová 21.11.2017 31.12.2021
 Rozpočet ZŠ a MŠ Kmetiněves 2018
 Marcela Prachová 21.11.2017 31.12.2018
 Rozpočet obce pro rok 2018
 Marcela Prachová 21.11.2017 31.12.2018
 Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
 Marcela Prachová 03.11.2017 31.12.2017
 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Kmetiněves
 Marcela Prachová 03.11.2017 31.12.2017
 Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Kmetiněves 2019-2021
 Marcela Prachová 03.11.2017 31.12.2017
 Rozpočtové opatření č. 5
 Marcela Prachová 31.10.2017 31.12.2017
 Rozpočtové opatření č. 4
 Marcela Prachová 12.09.2017 31.12.2017
 Rozpočtové opatření č. 3
 Marcela Prachová 13.06.2017 31.12.2017
 Rozpočtové opatření č. 2
 Marcela Prachová 16.05.2017 31.12.2017
 Rozpočtové opatření č.1
 Marcela Prachová 16.03.2017 31.12.2017
 Rozpočet pro rok 2017
 Marcela Prachová 22.12.2016 31.12.2017
 Návrh rozpočtu pro rok 2017
 Marcela Prachová 18.11.2016 31.12.2017
 Střednědobý výhled 2015 - 2018
 Marcela Prachová 09.04.2015 31.12.2018

Volby

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 Informace o počtu a sídle vol. okrsků
 Marcela Prachová 07.11.2017 31.12.2017
 Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
 Marcela Prachová 07.11.2017 31.12.2017
 Výlepové plochy pro volby
 Marcela Prachová 02.10.2017 17.10.2017

Zápisy zastupitelstva obce

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 Pozvánka na zasedání ZO dne 20.11.2017
 Marcela Prachová 07.11.2017 20.11.2017
 Zápis ZO ze dne 18.10.2017
 Marcela Prachová 19.10.2017 04.11.2017
 Pozvánka na zasedání ZO dne 18.10.2017
 Marcela Prachová 09.10.2017 16.10.2017
 Zápis ZO ze dne 11.09.2017
 Marcela Prachová 14.09.2017 29.09.2017
 Pozvánka na zasedání ZO dne 11.09.2017
 Marcela Prachová 28.08.2017 12.09.2017
 Zápis ZO ze dne 12.06.2017
 Marcela Prachová 13.06.2017 28.06.2017
 Pozvánka na zasedání ZO dne 12.06.2017
 Marcela Prachová 02.06.2017 12.06.2017
 Zápis ZO ze dne 15.05.2017
 Marcela Prachová 17.05.2017 31.05.2017
 Pozvánka na zasedání ZO dne 15.5.2017
 Marcela Prachová 25.04.2017 09.05.2017
 Zápis ZO ze dne 15.03.2017
 Marcela Prachová 24.03.2017 08.04.2017
 Pozvánka na zasedání ZO dne 15.3.2017
 Marcela Prachová 06.03.2017 15.03.2017
 Zápis ZO ze dne 25.1.2017
 Marcela Prachová 31.01.2017 15.02.2017
 Pozvání na zasedání ZO 25.1.2017
 Marcela Prachová 09.01.2017 24.01.2017
 Volba počtu členů ZO
 Marcela Prachová 06.05.2015 21.05.2015
 Zápis z Ustavujícího zasedání ZO Kmetiněves
 Marcela Prachová 16.04.2015 01.05.2015

Směrnice obce

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 Směrnice o účtování a odpisech majetku
 prima-web 22.11.2011 08.12.2011
 Směrnice k inventarizaci majetku a závazků
 prima-web 22.11.2011 08.12.2011
 Směrnice o účetnictví
 prima-web 26.03.2010 10.04.2010
 Směrnice o sestavování rozpočtu
 prima-web 26.03.2010 10.04.2010

Místní hřbitov

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 Upozornění
 Marcela Prachová 19.01.2016 03.02.2016
 Hřbitovní řád
 Marcela Prachová 19.01.2016 03.02.2016

Evidence obyvatel – správní řízení

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 Informace o zrušení trvalého pobytu
 Marcela Prachová 01.03.2016 16.03.2016

Výběrové řízení obce

Kategorie neobsahuje dokumenty.

Veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Název dokumentu
Zodpovídá Číslo jednací Vyvěšeno Sejmuto
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Kmetiněves a Centrum sportu při ZŠ Velvary
 Marcela Prachová 05.06.2017 20.06.2017
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Kmetiněves a Linkou bezpečí Praha
 Marcela Prachová 24.05.2017 09.06.2017
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Kmetiněves a Českým rybářským svazem MO Šlapanice, Kladno
 Marcela Prachová 18.05.2017 03.06.2017
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Přemyslovské střední Čechy Slaný
 Marcela Prachová 18.05.2017 03.06.2017
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Kmetiněves a Sdružení zdravotně postižených Velvary
 Marcela Prachová 05.04.2017 20.04.2017
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Kmetiněves a Svaz tělesně postižených ČR MO Slaný
 Marcela Prachová 05.04.2017 20.04.2017
 Žádost o poskytnutí dotace a vyúčtování
 prima-web 14.11.2016 29.11.2016
ZPĚT NAHORU

Kontaktní informace

Obecní úřad Kmetiněves
Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín
Úřad: 315 766 044
Starosta: 602 311 548
E-mail:  oukmetineves@tiscali.cz
Účetní: 315 766 044
 

Kontakty

Základní statistické údaje

ZUJ: 532479
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 685 ha
Počet obyvatel: 281
Kanalizace: NE
Vodovod: ANO
Plyn: ANO

Více o obci

Firmy v naší obci

Farma Kmetiněves - č.p. 39
Gera, spol. s.r.o. - č.p. 37
Truhlářství Hampeis Jiří - č.p. 93
Hrnčíř Dalibor - č.p. 79
JK.EXPO, č.p. 32
ZŠ a MŠ Kmetiněves, č.p. 77
Procházka Jan, č.p. 6

Další firmy